Opname voorbereiden

Alvorens over te gaan naar het filmen, is het belangrijk om de opname voor te bereiden. Aangezien iedere context anders is, zal ook de nood verschillend zijn. Start daarom met het analyseren van de eigen context en het opmaken van een storyboard:

 • Leerdoel(en) van de 360°-videoles: verduidelijk en concretiseer wat het doel is van de 360°-videoles.
 • Typologie: specifieer het type 360°-videoles. Dit zal invloed hebben op de mate van sturing in de 360°-videoles en de mate van flexibiliteit, zoals onderstaande figuur weergeeft.
 • Doelgroep: verduidelijk wie de doelgroep is.
 • Profiel van de eindgebruikers: concretiseer de doelgroep en beschrijf hun profiel. Denk hierbij aan volgende aspecten:
  • Wat is de voorkennis van de eindgebruikers?
  • Zijn er eindgebruikers met specifieke noden?
  • Is er andere belangrijke informatie die men dient mee te nemen, alvorens over te gaan naar het opnemen van de content?
 • Voorbereiding: denk na over de voorbereiding die nodig is. Moet de ontwerper en/ of de eindgebruiker iets voorbereiden?
 • Implementatie: concretiseer hoe de implementatie van de 360°-videoles zal gebeuren. Gaat dit bijvoorbeeld in groep zijn op de campus zijn, of bijvoorbeeld individueel en niet op de campus? Dit zal medebepalend zijn voor de pedagogische en technische aandachtspunten.
 • Pedagogische aandachtspunten: Zijn er specifiek pedagogische aandachtspunten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorzien van extra tijd voor bepaalde studenten, of het voorzien van extra interactiepunten die niet verplicht zijn.
 • Technische aandachtspunten: zijn er specifieke aandachtspunten op technisch vlak? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de infrastructuur:
  • Zijn er voldoende stopcontacten?
  • Hebben studenten een eigen laptop nodig?
  • Hebben studenten een internetverbinding nodig?

Soms kan het tot slot helpen om te denken in termen van een ‘user journey’. Dit betekent dat je jezelf in de plaats van de eindgebruiker verplaatst, om zo te redeneren over de doelen, nodige scenario’s, de acties binnen de opname, op welke locaties er gefilmd moet worden en tot slot of er verrijkingen nodig zijn. Onderstaande afbeelding geeft dit schematisch weer.

Op basis van deze analyse is het mogelijk om een storyboard te ontwikkelen bij wijze van lesvoorbereiding/ blauwdruk. Volgende template is vrij beschikbaar, om deze lesvoorbereiding/ blauwdruk voor te bereiden.

Na het vormgeven van de lesvoorbereiding/ blauwdruk, krijgt men een concreter zicht op het beeldmateriaal dat hiervoor nodig is en hoe lang de opname moet duren. Men kan ervoor kiezen om het beeldmateriaal zelf te filmen, maar het is ook mogelijk om dit over te laten aan een cameraman of ander persoon. Bij de laatste optie is het belangrijk om transparant te communiceren, om verkeerd of onvoldoende beeldmateriaal te voorkomen. De template in onderstaand document, kan een handvat bieden om de blauwdruk van de opname voor te bereiden. Deze kan zowel gebruikt worden in een situatie waarin de ontwerper de content zelf gaat opnemen, als in een situatie waarbij het opnemen van de content uit handen wordt gegeven.