Hogeschool PXL

Hogeschool PXL is een dynamische en levendige organisatie, waar een centrum van innovatie, creativiteit en ondernemingszin wordt gevormd. PXL biedt zowel graduaatsopleidingen en professionele bacheloropleidingen aan binnen de departementen Business, Education, Healthcare, Digital, Media & Tourism, Music, Social Work en Green & Tech. Ook worden er binnen PXL-MAD school of arts, academische bachelor- en masterprogramma’s aangeboden.

Hogeschool PXL bezit daarnaast zeven expertisecentra voor onderzoek en ontwikkeling: Log-ic, Innovatief ondernemen, Smart ICT, Zorginnovatie, Bouw en Energie, Kunsten en Onderwijsinnovatie. De expertisecentra doen praktijkgericht onderzoek, organiseren trainingen en cursussen, verspreiden resutlaten in de praktijk en geven advies aan bedrijven en instellingen. Er wordt gestreefd naar resultaatgericht en kwalitatief werken, binnen een afgesproken kader. Bovendien heeft de Hogeschool een breed internationaal netwerk en overeenkomsten met internationale partners over de hele wereld.

In termen van studenten heeft Hogeschool PXL ongeveer 10.000 studenten en 1.000 personeelsleden. Hiermee situeert de Hogeschool zich in de middenmaat, wanneer een vergelijking wordt gemaakt met andere instellingen in het Vlaams hoger onderwijs. De Hogeschool is gevestigd is Hasselt, de hoofdstad van de provincie Limburg.

De visie van Hogeschool PXL wordt samengevat in de X-factor: het centrale kompas van de Hogeschool (Figuur 1). De X-factor verwijst naar de integratie van 4 factoren: ondernemingszin en innovatie, multidisciplinariteit, (em)passie en ten slotte (internationaal) samen(net)werken. Hierbij wordt gestreefd om deze X-factor zo goed mogelijk te ontwikkelen bij alles studenten en personeelsleden die aan de Hogeschool verbonden zijn.

Meer informatie is steeds terug te vinden op: https://www.pxl.be