Wat is het?

In tegenstelling tot de gebruikelijke video’s waarmee men een specifiek perspectief van de omgeving filmt, is 360° een videoformaat waarmee een gebruiker elk perspectief in de hele omgeving tezelfdertijd kan opnemen. Hierdoor bekomt men dus een 360° representatie van de omgeving die werd gefilmd. Wanneer er wordt gesproken over 360°, verwijst dit dus naar het alomvattende 360°-videoformaat, waarmee men zowel content in 360° kan filmen als bekijken. Onderstaand voorbeeld, is een van de vele die online en publiekelijk beschikbaar zijn:

*Auteur: Ryan Whitehead