Just-in-time verrijken

Het is dus mogelijk om interactiepunten toe te voegen aan de 360°-video en deze te structureren naargelang de verwachtingen. Om met deze mogelijkheden vervolgens de stap te zetten naar een leerproces, is het nodig om bepaalde instructies, informatie of tests just-in-time aan te bieden.

Dit betekent dat een interactiepunt pas zichtbaar wordt, op het moment dat de gebruiker deze nodig heeft en vervolgens weer verdwijnt. Om dit mogelijk te maken, is er in de Vivista-editor een werkbalk met bijhorende tijdslijn aanwezig. Hierdoor kan men bepalen wanneer een bepaald interactiepunt verschijnt, hoe lang het aanwezig blijft en op welk moment het weer verdwijnt: