Filmen in 360°

Om content in 360° te filmen, wordt er gebruik gemaakt van een omnidirectioneel-/ meervoudig camera lens systeem, wat simpelweg verwijst naar een 360°-camera. Door de aanwezigheid van meerdere lenzen, is de camera in staat om verschillende perspectieven tegelijkertijd te filmen. Iedere lens filmt dus een perspectief, wat in combinatie met de andere lenzen de volledige 360°-video vormt. Onderstaande foto’s geven weer hoe dit er concreet uitziet, gebruikmakend van de Samsung Gear360 camera. Deze camera bestaat uit twee lenzen, die elk een beeld van 180° opnemen.