Classificatie van interactiepunten

Het aanbieden van meerdere interactiepunten die er allemaal hetzelfde uitzien, kan ervoor zorgen dat een gebruiker niet weet wat er van hem/ haar wordt verwacht. Daarom is er de mogelijkheid om de interactiepunten te classificeren met ‘tags’, zoals weergegeven in onderstaande figuren.

Een tag is een bepaalde vorm en kleur, die aan het interactiepunt wordt toegekend. Wanneer een gebruiker een bepaalde tag ziet, kan hij/ zij aan de hand van de vorm en kleur meteen afleiden wat de verwachtingen zijn. Het is mogelijk om zelf tags vorm te geven en aan te maken, maar er zijn ook reeds drie voorgeprogrammeerde ‘tags’ beschikbaar:

  • een gele driehoek wijst erop dat een gebruiker een bepaalde instructie zal ontvangen
  • een groen vierkant indiceert dat een gebruiker informatie zal ontvangen
  • een blauwe cirkel geeft aan dat de gebruiker een test zal ontvangen.